O nama

S ciljem poticanja razvoja poduzetničkih vještina i inovativnosti studenata, Upravno vijeće Visoke škole donijelo je 9. veljače 2010. godine Odluku o pokretanju projekta i osnivanju Studentskog poduzetničko-tehnološkog inkubatora pri Visokoj školi, a realizacija pokrenuta na osnovu sporazuma Visoke škole i lokalne razvojne agencije „Poslovni park Bjelovar“ d.o.o.

Svrha projekta je priprema studenata za rad u poduzetničkom okruženju i osiguranje uvjeta za razvoj projekata temeljenih na znanju i novim tehnologijama, povezivanje s gospodarstvom, razvoj tehnoloških projekata temeljenih na potrebama industrije i proizvodno-poduzetničkog sektora u Bjelovaru i regiji. Ideju razvoja poduzetničkih vještina u tehničkom području visokog obrazovanja prepoznalo je i tadašnje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Visoka škola je prijavila projekt osnivanja Studentskog inkubatora na natječaj „Obrazovanje za poduzetništvo“ za 2010. godinu, a Ministarstvo je prihvatilo i sufinanciralo nabavu opreme i osnovnih sredstava za rad.

Opravdanost projekta i ulaganja u daljnji razvoj studentskog inkubatora prepoznata je i u Strategiji gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011. – 2015. u kojoj je razvoj studentskog inkubatora jedna od mjera razvoja i unapređenja uvjeta za razvoj poduzetništva.

Nakon osiguranja osnovnih uvjeta, Visoka škola je nastavila poticati inovativnost studenata, uložila je dodatna sredstva u opremu, a Ministarstvo poduzetništva i obrta je i 2012. godine sufinanciralo daljnji razvoj aktivnosti Studentskog inkubatora: opremljen je prostor studentskog inkubatora opremom i uređajima potrebnim za realizaciju projekata vježbovnih tvrtki, pokrenuto je nekoliko vježbovnih tvrtki, razvijeno je nekoliko procesno proizvodnih projekata ispitivanja materijala, mjerenja, izrađena su tri poslovna plana implementacije novih tehnologija u gospodarstvu, a Studentski inkubator je pristupio Mreži studentskih poduzetničkih inkubatora.

Autori

Profesori:

Ante Javor, struč. spec. ing. comp.

Ivan Sekovanić, mag.ing.inf.et comm.techn

Krunoslav Husak, dipl. ing. rač.

Tomislav Adamović, mag. ing. el.

Studenti:

Ivan Kranjec, student treće godine stručnog studija Računarstva

Klara Koščević, studentica treće godine stručnog studija Računarstva

Tony Mostovac, student treće godine stručnog studija Računarstva